top of page

Rudzik | Robin


Rudzik

MAŁY WOJOWNIK

Obrona terytorium to życiowa misja Rudzików - główny powód melanchonijnej, świergotliwej pieśni, którą słychać przez cały rok, z wyjątkiem krótkiego okresu pierzenia w lipcu. Przerwy na kilka sekund między zwrotkami utworu, pozwalają rudzikom na rozejrzenie się za napastliwymi rywalami, którzy od razu są przepędzani, a zwycięzca utrwala swoje roszczenia do danego terytorium. Zimą Rudziki wcale nie odpuszczają, nawet samice nie rozkładają bezczynnie skrzydeł tylko zaborczo pilnują własnych włości. Jedynie w momentach, gdy jest tak zimno, że znalezienie jedzenia stanowi najważniejszy priorytet, rudzik pozwala innym gatunkom wkroczyć na jego terytorium. Późnym latem, gdy młode ptaki uporały się z dorosłym upierzeniem, rozpoczyna się ogromna liczba sporów, ponieważ zaczynają się zawody do ustanawiania terytoriów i granic. Mniej więcej w połowie zimy samica udaje się na poszukiwanie partnera. To ona dokonuje wyboru; podczas gdy samiec śpiewa z drzewa, ona dyskretnie zjawia się w pobliskich zaroślach a po kilku tygodniach, zaczyna mu towarzyszyć.

ROZPOZNAWANIE: oliwkowo-brązowy tułów; pomarańczowo-czerwona pierś, gardło i czoło; białawy brzuch; samiec i samica nie różnią sie w wyglądzie. GNIAZDO: samica buduje kopulaste gniazdo z traw, martwych liści i mchu na ziemi, pod krzewem, między korzeniami drzew, na skarpie, w dziuplach lub w połamanych drzewach; okres lęgowy od marca do czerwca; składa 3-6 jaj, białych, zwykle z czerwono-brązowymi plamkami; wysiadywanie: 13 lub 14 dni, wyłącznie przez samice; młody karmiony przez oboje rodziców, opuszcza gniazdo po 12-14 dniach; przeprowadza dwa lęgi w roku, sporadycznie trzy. POŻYWIENIE: owady i larwy; owoce i nasiona; dżdżownice.

Rudzik ilustracje

LITTLE WARIOR

The defence of territory is a robin's life- the main reason for the plaintive warbling song which is heard all year round, exept for a brief moulting period in July. Pauses of a few seconds between snatches of the song allow rival cock robins to get in their own songs, and so help to establish a pattern of robin territories. In winter the females wing, too, and hold territories of their own. Only when the cold is so severe that finding food takes precedence over every other activity do robins allow others of their species to intrude on their winter territories.

In late summer, when the young birds have put on adult plumage, there is a great deal of disputing as territories and borders are established. About midwinter the female goes mate-hunting. She does the choosing; while the cock sings from his tree, she unobtrusively enters the undergrowth, and if she is tolerated for a few weeks, she begins to accompany him.

RECOGNITION: olive-brown above; orange-red breast, throat and forehead; whitish belly; sexes alike.

NESTING: female builds domed nest of grass, dead leaves and moss in hollow in bank, tree hole, wall or ledge in shed; lays March-June; 3-6 eggs, white, usualy with red-brown spots and blotches; incubation 13 or 14 days, by female only; young fed by both parents, leave after 12-14 days; two broods, occasionaly three.

FEEDING: insects and larvae; fruit and seeds; earthworms.

Rudzik ilustracje przyrodnicze
Rudzik ciekawostki

#PtakiPolski #BIRDS

245 views0 comments
bottom of page