top of page

Jaskółka Dymówka | Barn swallow


The saying "One swallow does not make a summer" is based on accurate observation of the birds; when swallows begin to return from their winter quarters in Africa at the end of March or early April, they arrive at first one's and two;s. It is not until mid-or late April that they are hrer in force, and summer is on the way. They must have been familiar birds fir centuries, to have been drawn on for a folk proverb;but today there is evidence that swallows are decreasing. From more than a dozen counties have, come post-war reports of a decline in their numbers, with improved farm hygiene regarded as the most likely cause. Most swallows in Britain nest in farm buildings, and improvements in milking parlours and barns have hit their food supplies by reducing the numbers of insects. Ringing has proved that swallows often return year after year to the same nest. They often nest in loose colonies, and gather with martins on migration or when feeding.

Swallows, martins and swifts look somewhat alike, because what scientists call convergent evolution has made swifts develop a build similar to that of the other two spieces, with all three adapted to a life spent in catching flying insects. Swallows and martins are closely related but swifts belong to a quite distinct Order of birds.

RECOGNITION: steel-blue upper parts; chestnut forhead and breast; long streamers on forked tail; female's tal is slightly shorter than male's.

NESTING: both sexes build saucer-shaped nest of mud and dried grasses lined with feathers; usually 3-6 eggs, white, heavily speckled with red-brown; incubation about 15 days, by hen; fed by both parents, leave after 18-21 days;

FEEDING: flying insects, sometimes including dragonflies and butterflies.

***

Powiedzenie "Jedna jaskółka wiosny nie czyni" opiera się na dokładnej obserwacji ptaków; gdy jaskółki zaczynają wracać z zimowisk w Afryce pod koniec marca lub na początku kwietnia, przybywają na początku po jednej, dwie; Dopiero w połowie lub pod koniec kwietnia, kiedy lato jest już w drodze, pojawiają się nagle zewsząd w większych ilościach. Musiały być znanymi ptakami od stuleci, ponieważ jest to jedno ze starszych przysłów ludowych, nie tylko w Polsce.

Niestety w ostatnich latach, pojawia się coraz więcej doniesień o spadku ich liczebności, a najbardziej prawdopodobną przyczyną jest przepisy dotyczące poprawy higieny w gospodarstwach rolnych, szczególnie tych nastawionych na dużą produkcję. Większość jaskółek gniazduje w budynkach gospodarczych, a ulepszenia w dojarniach i stodołach uderzyły w zapasy żywności, zmniejszając liczbę owadów. Usuwa się i nie dopuszcza do tworzenia gniazd jaskółek pod okapami chlewni i we wnętrzach budynków gospodarskich. Jaskółki często powracają rok po roku do tego samego gniazda, im bardziej "uprzemysławia się" krajobraz rolny tym bardziej utrudnia się im powrót i gniazdowanie.

Mimo wszystko w Polsce, krajobraz rolniczy nie opiera się jeszcze tak bardzo na 'monokulturze' jak np. w Niemczech, dzięki czemu jesteśmy cały czas atrakcyjnym terytorium dla tego gatunku ptaka. Jaskółki Dymówki, oknówki i jerzyki wyglądają nieco podobnie, jednak są odlegle spokrewnione. Naukowcy nazywają to ewolucją konwergentną, jerzyki rozwijają strukturę podobną do pozostałych dwóch gatunków(dymówki i oknówki), wszystkie trzy przystosowane są do życia spędzonego na łapaniu latających owadów. Dymówki i oknówki są blisko spokrewnione, ale jerzyki należą do całkiem odrębnej rodziny ptaków i co ciekawe bliżej im do kolibrów. ROZPOZNAWANIE: Metalizujace czarno-niebieskie górne części; Czerwonawe podgardle i pierś; długi rozwidlony ogon; u samic jest nieco krótszy niż u samców. GNIZADOWANIE: oboje rodziców budują gniazdo z błota i suszonych traw w kształcie spodka wyłożone piórami; samica znosi zazwyczaj 3-6 jaj, białe, mocno nakrapiane czerwonobrązowymi plamkami ; inkubacja około 15 dni, przez samicę; młode karmione przez oboje rodziców, odchodzą po 18-21 dni; POŻYWIENIE: owady latające, czasem w tym ważki i motyle.

#PtakiPolski #BIRDS

329 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page