The Brick Lane Gallery w Londynie


Udział w zbiorowej wystawie WORKS ON PAPER 21 - 31 July 2016 w Londynie, wraz z innymi artystami prezentowaliśmy to co u nas najlepsze. Do londynu poleciały między innymi żurawie, czaple i kruk.

Participation in the collective exhibition WORKS ON PAPER 21 - 31 July 2016 in London, along with other artists presented what is in our best. London flew among other things, cranes, herons, and a raven.


148 views0 comments

Recent Posts

See All